Z WOKANDY. MOŻNA PYTAĆ O OCENY Z ZACHOWANIA ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA SZKOŁY

Zagadnienia związane z informacją publiczną nie przestają zaskakiwać, a jak pokazuje praktyka stanowi ona istotny element działalności JST i jednostek podległych. Ostatnio pisaliśmy o tym, że kopia arkusza sprawdzianu i klasówki jest informacją publiczną (z artykułem można zapoznać się tutaj). Tym razem opisujemy żądanie udzielenia informacji dotyczące… ocen z zachowania złożone za pośrednictwem… poczty dziennika elektronicznego szkoły

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *