ZALICZANIE PRAKTYK I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO A ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

11 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja wprowadza następujące możliwości:

1. Zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku roku szkolnego 2020/2021).

2….bały tekst i źródło: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62149-zaliczanie-praktyk-i-ksztalcenia-praktycznego-a-zawieszenie-zajec-w-roku-szkolnym-2021-2022

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *