Zasiłek chorobowy dla pracownicy w ciąży w czasie kwarantanny – 100% czy 80%?

W dobie pandemii wiele nieścisłości pojawia się w kwestii wypłaty zasiłków względem osób przebywających na kwarantannie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w trakcie izolacji pracownik może świadczyć pracę a inaczej, kiedy nie jest do tego zdolny. Co się dzieje w przypadku kobiet w ciąży? Czy należy im się 80% czy 100% zasiłku? O tym dowiecie się z artykułu Jacka Jagiełły.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.) reguluje sprawy związane z naliczaniem i wypłacaniem świadczeń pracowniczych z tytułu choroby i macierzyństwa. W dobie panującej nadal pandemii często zastanawiamy się, w jakiej wysokości przysługuje świadczenie pracownicy przebywającej na kwarantannie, która jednocześnie jest w ciąży?

W czasie kwarantanny lub izolacji pracownikowi należy się zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, pod warunkiem, że nie pracuje zdalnie.

W przypadku pracownicy będącej w ciąży, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2 przypada w okresie ciąży.

W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że pracownica będąca w ciąży i przebywająca na kwarantannie, o ile nie świadczy pracy w sposób zdalny, uprawniona jest do zasiłku z tytułu niemożności wykonywania pracy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Pamiętajmy, że w art. 6 ust 2 ustawodawca zrównuje sytuację niezdolności do pracy z tytułu choroby z niemożnością wykonywania pracy:

1)     w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie  przepisów  o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi;

1a) wskutek  poddania  się  obowiązkowi  kwarantanny,  izolacji w warunkach domowych  albo  izolacji,  o której  mowa  w przepisach o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;.

Reasumując, niezależnie czy w okresie ciąży przypada niezdolność do pracy, czy też niemożność wykonywania pracy np. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych, to miesięczny zasiłek będzie wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *