Zasiłek szkolny tylko na zdarzenie losowe

Zasiłek szkolny nie może być ze swej istoty zrównany z formą stałej pomocy materialnej udzielanej uczniowi, choćby znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, ale niepozostającej w bezpośrednim związku ze zdarzeniem losowym, które nastąpiło wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie tego rodzaju świadczenia.

Właściwą formą stałej pomocy materialnej uczniowi jest bowiem stypendium szkolne.

Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 28 kwietnia 2016 r. sygn. II SA/Bk 178/16.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/30228-zasiek-szkolny-tylko-na-zdarzenie-losowe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *