Zatrudnianie psychologów w szkołach na nowych zasadach

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty określającą standardy zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów.

Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są jako czas przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne. Docelowo łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zatrudnianie-psychologow-w-szkolach-na-nowych-zasadach,368055.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *