Zespoły nauczycielskie – jak je tworzyć?

Istnieją w każdej szkole – zespoły nauczycielskie. Co zrobić, by ich praca była efektywna i przynosiła korzyści w podnoszeniu jakości pracy placówki oświatowej? O tym pisze dziś Magdalena Białobrzeska-Jarosz

„Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania.

Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością”

George Patton

 

Dobry zespół nauczycielski powinien cechować się odpowiedzialnością, samodzielnością, współpracą i kreatywnością. Jak to osiągnąć? Co wpływa na funkcjonowanie zespołu?

Do cech określających pracę zespołową możemy zaliczyć[1]:

  • współdziałanie, wspólne dążenie do realizacji określonego celu,
  • współpraca, wzajemne pomaganie sobie,
  • współpartnerstwo,
  • możliwość łączenia ze sobą specjalności,
  • zbiorowa odpowiedzialność za wykonanie zadania.

Aby tak było, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym z nich jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Drugim warunkiem jest zapewnienie możliwości dla własnego rozwoju i kreatywności. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Trzecim warunkiem jest świadomość przynależności do grupy.

Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością”

George Patton

 

Dobry zespół nauczycielski powinien cechować się odpowiedzialnością, samodzielnością, współpracą i kreatywnością. Jak to osiągnąć? Co wpływa na funkcjonowanie zespołu?

Do cech określających pracę zespołową możemy zaliczyć :

•             współdziałanie, wspólne dążenie do realizacji określonego celu,

•             współpraca, wzajemne pomaganie sobie,

•             współpartnerstwo,

•             możliwość łączenia ze sobą specjalności,

•             zbiorowa odpowiedzialność za wykonanie zadania.

Aby tak było, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym z nich jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Drugim warunkiem jest zapewnienie możliwości dla własnego rozwoju i kreatywności. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Trzecim warunkiem jest świadomość przynależności do grupy.

Magdalena Białobrzeska-Jarosz – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 


[1] P. Lencioni, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Warszawa, 2016, s. 76.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *