Zintegrowana Strategia Umiejętności w kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych, to jeden - a właściwie to jedyny priorytet MEiN z zakresu kształcenia zawodowego, ujęty w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Część pierwsza.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych, to jeden – a właściwie to jedyny priorytet MEiN z zakresu kształcenia zawodowego, ujęty w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Skuteczność podejmowanych przez szkoły branżowe działań w tym zakresie mają potwierdzić kontrole prowadzone w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego:

– „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych „w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych oraz

– „ Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia w zawodach branży opieki zdrowotnej„ – w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach branży opieki zdrowotnej.

Czy takie ujęcie zagadnień kształcenia zawodowego wskazuje szkołom kierunki działań? Czy są to nowe wyzwania w kształceniu w zawodowym?

Spróbuję odpowiedzieć na te pytania.

 Oto dla przypomnienia wybrane zagadnienia kierunków polityki oświatowej państwa z roku szkolnego 2019/2020 odnoszące się do szkół ponadpodstawowych:

 „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”

 (Pamiętamy, że wrzesień 2019 był początkiem wdrażania zmian zarówno w kształceniu ogólnym jak i zawodowym w szkołach ponadpodstawowych. Powodzenie realizacji tych zmian związane jest z wdrożeniem przez szkoły nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia zawodowego w branżach – tematyka obowiązująca nadal, bowiem wiele szkół zadaje sobie pytanie, czy uda się zrealizować podstawę programową, gdy tak wiele miesięcy proces edukacyjny podlegał prawidłom kształcenia na odległość.

„Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego”.

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa uwzględniały m.in.:

ü  „Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.”

ü  „Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych” .

A zatem widzimy, że kształcenie dorosłych nie jest zagadnieniem nowym, a dokument pod nazwą Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 wskazuje obszary oddziaływań w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Zapraszamy na kolejną część artykułu w czwartek za tydzień.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *