ZMIANA WYMAGAŃ NA STANOWISKO DYREKTORA

Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Podstawą do korekt są modyfikacje Karty Nauczyciela wprowadzone od 1 września 2018 r. nowelizacją ustawy i finansowaniu zadań oświatowych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela objęły awans zawodowy i ocenę pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. Polegają one na wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli, rozszerzeniu skali oceny z trzystopniowej na czterostopniową i powiązaniu oceny z awansem zawodowym, a także na zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu uwzględnieniem tego dorobku w ocenie.

Dyrektorem nauczyciel z co najmniej bardzo dobrą oceną w ciągu pięciu lat

Źrodło i caly tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/50257-zmiana-wymagan-na-stanowisko-dyrektora

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321387/katalog/12578118#12578118

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *