Zmiany w Karcie Nauczyciela

Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy Państwu przegląd zmian proponowanych przez rząd w Karcie Nauczyciela. Ustawodawca planuje uelastycznić system motywowania nauczycieli, uniezależniając kwotę dodatku motywacyjnego od stopnia awansu.

Ograniczyć dodatki socjalne w przypadku nauczycieli, którzy nie nabyli do nich prawa, a także ściśle kontrolować czas pracy nauczyciela, poprzez wprowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ograniczenia urlopów do 47 dni, tak by szkoły pracowały w przerwach świątecznych i dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. Ostatecznego kształtu ustawy jeszcze nie znamy. Zapewniamy natomiast Państwa, że będziemy informować na bieżąco o wszelkich planowanych zmianach w KN.

            Tradycyjnie wtorek rezerwujemy na teksty Wojciecha Turewicza. Tym razem autor namawia nas do tego, by zatrzymać się w pędzie. Dostrzec wschód lub zachód słońca, poświęcić czas na interesującą rozmowę w przyjacielem, słowem zdystansować się od niepokojów codziennej rzeczywistości. Specjaliści od coachingu nazywają to „złotą godziną”, podczas której poświęcamy uwagę wyłącznie własnemu ciału, własnym emocją. Ta jedna godzina dziennie powala naładować akumulatory, czy łagodnie wejść w dzień. Dzięki niej znajdziemy czas na postawnie sobie paru ważnych pytań. Sam staram się stosować w praktyce tę wskazówkę, nie zawsze mi się to udaje, kiedy się jednak zatracę w pędzie, przypominam sobie tę zasadę i zaczynam jeszcze raz. A Państwo kiedy odpoczywają, co daje wam siłę na pokonywanie przeciwności losu i cieszenie się małymi rzeczami?

W środę odpowiadając na Państwa potrzeby, prezentujemy artykuł Jolanty Fiedeń, w którym autorka prezentuje stan prawny regulujący kwestię nagrywania nauczyciela przez uczniów. Z własnego doświadczenia wiem, że wielu szkołach uczniowie rejestrują wizerunek nauczyciela, a następnie udostępniają go w Internecie. Prawnik podpowiada, jak i kiedy możemy bronić własnych praw, kiedy uczniowie bez naszej zgodny załączą przykładowo na Youtube fragment prowadzonej przez nas lekcji.

W tym tygodniu nasz dział zagraniczny wypełni artykuł naszej korespondentki ze Szwajcarii Jolanty Lamm. Autorka zastanawia się w nim, w jaki sposób zainteresować młodzież sztuką?

Koniec tygodnia zamykamy tekstem dr Marzanny Bogumiły Kielar z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Autorka jest także poetką. Ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród – Nagrodę Fundacji Kościelskich i Paszport „Polityki”. Marzanna Kielar jest także autorką rozprawy habilitacyjnej, w której prezentuje najnowsze osiągnięcia zagranicznej myśli pedagogicznej. W polu jej zainteresowań badawczych leży także bardzo istotna koncepcja dynamiki spiralnej, której walory docenili szkoły liderów i coachingu. Teraz pora na pedagogów – przekonuje Marzanna Kielar. W kolejnych tygodniach będziemy prezentować zasadnicze części tej teorii z naciskiem na jej praktyczne zastosowanie.

Pożytecznej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *