Zmiany w nauczaniu indywidualnym. MEN przedstawiło rozporządzenie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty zakładające możliwość prowadzenia w roku szkolnym 2020/2021 indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w trzech formach: w bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem, w formie hybrydowej lub zdalnej.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami.

Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrektorowi przedszkola lub szkoły zorganizowanie ww. zajęć np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ponadto rozwiązanie umożliwi np. zorganizowanie wszystkich zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub zorganizowanie tych zajęć w wersji mieszanej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra edukacji dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. Opatrzono je adnotacją: skierowane do podpisu ministra.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zmiany-w-nauczaniu-indywidualnym-men-przedstawilo-rozporzadzenie,211496.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *