Zmiany w realizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli

Jacek Jagiełło

W dzienniku ustaw z dnia 28 września 2023 r. opublikowane zostało zmienione rozporządzenie MEiN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu wynikają z konieczności dostosowania zapisów powyższego do znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe. Natomiast nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zakłada utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności (BCU) – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania.

Rozporządzenie zakłada, że nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu min. doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi w branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z branżowymi centrami umiejętności, pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.

Wynika z tego, że nauczyciele szkół branżowych będą mogli realizować obowiązkowe szkolenia nie tylko u pracodawcy czy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ale także w nowych Branżowych Centrach Umiejętności (BCU).

Rozporządzenie weszło w życie 29 września 2023 r.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *