Znajdź placówkę. Narzędzie do wyszukania najbliższej jst prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju

MEN uruchomiło elektroniczną aplikację do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju.

Jak informuje resort edukacji, elektroniczna aplikacja do wyznaczania najbliższego samorządu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju jest narzędziem pomocniczym.

Aplikacja została przygotowana z użyciem danych z SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/171374/Znajdx-placowke–Narzedzie-do-wyszukania-najblizszej-jst-prowadzacej-szkole-danego-typu-i-rodzaju

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *