ZWOLNIENIE DYREKTORA OD REALIZACJI TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ – WYROK WSA

Czy rada miasta może zwolnić dyrektora przedszkola miejskiego od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć?

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z z dnia 31 marca 2021 r. (II SA/Go 82/21). W ocenie Sądu uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Podstawę prawną zaskarżonej uchwały stanowił art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela (KN), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/60999-zwolnienie-dyrektora-od-realizacji-tygodniowego-wymiaru-zajec-wyrok-wsa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *