100 zł na gminę. Zagrożony termin mikroskopijnej dotacji podręcznikowej

Mała gmina na obsługę nowego zadania zleconego dostanie sto parę złotych rocznie. Samorządowcy mają też obawy, że dotacja podręcznikowa nie trafi do nich na czas.

Śląski Związek Gmin i Powiatów przyjął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która nakłada na samorządy obowiązek wyposażenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

„Koszty wprowadzenia w życie przepisów o zapewnieniu uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych ustawodawca przerzuca na organy prowadzące szkoły” – alarmują samorządowcy.

Źródło i cały tekst: http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/139190/100-zl-na-gmine–Zagrozony-termin-mikroskopijnej-dotacji-podrecznikowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *