czwar

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) wprowadziło 8 obszarów kształcenia do których przypisano nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach oraz między innymi możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach.

czwar

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) wprowadziło 8 obszarów kształcenia do których przypisano nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach oraz między innymi możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach.