letters-1551554

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju

„Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy”- informuje szefowa resortu edukacji Anna Zalewska w lisie do samorządowców.