kid-3

Dzieci i pracownicy, których domownicy przebywają na kwarantannie mogą chodzić do przedszkola. GIS zaktualizował wytyczne

Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, „gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych”.