Dzieci i pracownicy, których domownicy przebywają na kwarantannie mogą chodzić do przedszkola. GIS zaktualizował wytyczne

Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, "gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych".

W aktualnej wersji wytycznych usunięto zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka wtedy, gdy „w domu przebywa osoba na kwarantannie”. 

Analogicznie zrobiono z zapisem dotyczącym pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Wcześniej w wytycznych wskazano, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W aktualnej wersji wytycznych usunięto zapis, że do pracy w placówce nie można przychodzić, gdy domownicy przebywają na kwarantannie.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. Nadal GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli – w miarę możliwości – ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Źrodło i cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1497239,nowe-wytyczne-gis-dla-przedszkoli-koronawirus.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *