27.08.2021

RAPORT – Satysfakcja nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek z jakości szkoleń prowadzonych w formie online

Ostatni rok i sytuacja związana z pandemią Covid-19 spowodowała, że większość placówek doskonalenia przeszła na zdalną formę podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej. Po pierwszych, trudnych doświadczeniach, związanych m.in. z koniecznością opanowania korzystania z nowoczesnej technologii na zaawansowanym poziomie, problemami technicznymi ze sprzętem i dostępem do Internetu, nastąpiła profesjonalizacja narzędzi i platform do prowadzenia szkoleń. Trenerzy i edukatorzy w znaczący sposób podnieśli jakość prowadzenia spotkań online.