CKE podała terminy egzaminu ósmoklasisty i matur w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 24-26 maja; egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, sesja w terminie głównym potrwa do 23 maja - Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów w nowym roku szkolnym.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE Marcina Smolika egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja: 24 maja – będzie egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać ich w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Źródło i całym: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/cke-podala-terminy-egzaminu-osmoklasisty-i-matur-w-roku-szkolnym-20212022

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *