boss10

Szkoły czeka wiele wyzwań. To nie czas na zmianę dyrektorów

Wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022, ale także w kolejnym roku szkolnym, czyli trwający stan epidemii, a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie – pisze Związek Powiatów Polskich.