Szkoły czeka wiele wyzwań. To nie czas na zmianę dyrektorów

Wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022, ale także w kolejnym roku szkolnym, czyli trwający stan epidemii, a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie – pisze Związek Powiatów Polskich.

 

  • ZPP opublikował stanowisko w sprawie zmian w systemie oświaty.
  • Samorządowcy z powiatów zwracają uwagę, że tryb procedowania projektu ustawy narusza Regulaminu pracy Sejmu RP, który nakłada obowiązek zasięgnięcia opinii organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  • Wśród najważniejszych uwag do kształtu projektu ZPP wymienia te dotyczące jego skutków finansowych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *