5 GODZIN – TYLE TWOJE DZIECKO SPĘDZA W SIECI DZIENNIE!

4 godziny 50 minut - taki średni czas surfowania po sieci dziennie zadeklarowały dzieci biorące udział w badaniu raport „Nastolatki 3.0”

Co piąty uczeń i uczennica deklarują, że doświadczyli przemocy w Internecie (23,4%). Najczęstszymi przejawami cyberprzemocy wg wskazań nastolatków są: wyzywanie (29,7%, wg rodziców – 13,5%) ośmieszanie (22,8%, wg rodziców – 12,5%) czy poniżanie (22%, wg rodziców – 9%). Młodzi ludzie stają się celem ataków słownych w sieci w największym stopniu ze względu na wygląd fizyczny (13,7%), ubiór (8,5%) oraz upodobania i hobby (9,7%).

Największy odsetek badanych (32,4%) nie powiadamia nikogo o takiej sytuacji, nie podejmuje w związku z nią żadnego działania. Co trzeci nastolatek (31,9%) szuka wsparcia u przyjaciół. Tylko 24,1% zadeklarowało powiadomienie rodziców o takim incydencie.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62213-5-godzin-tyle-twoje-dziecko-spedza-w-sieci-dziennie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *