Należy zawiadomić prokuraturę (można to uczynić na piśmie lub osobiście). Prokuratura podejmuje czynności prawne m.in. diagnozę dziecka przez biegłego psychologa, lekarza itp. To nie na osobie zgłaszającej ciąży obowiązek dowiedzenia tego, czy molestowanie faktycznie nastąpiło. Istotne jest również to, że bez względu na to, czy osoba zgłaszająca wycofa zgłoszenie, czy też nie, prokuratura prowadzi tę sprawę nadal z tzw. „urzędu” . Uważam, że nauczyciel powinien swoje podejrzenia zgłosić dyrekcji szkoły, lecz bez względu na decyzję dyrekcji ma obowiązek zgłosić do prokuratury jako obywatel, a nie nauczyciel. Są przypadki, że juz dorosłe osoby, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie, podają nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych do sądu za to, że nie zgłosili takich sytuacji i wygrywają.

Proszę się nie obawiać. Nawet gdyby okazało się, że molestowanie nie miało miejsca,  jest to lepsze niż zaniechanie pomimo wiedzy i pozwolenie na krzywdzenie dziecka.

Przepisy prawa:

Art.200 Paragraf 1 KK. Kto obcuje z małoletnim poniżej 15 lat lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *