65 proc. z nich będzie pracować w zawodach, które nie istnieją

Kompetencje przyszłości to nie wiedza. To zestaw umiejętności, stanowiący narzędzia do radzenia sobie w nowoczesnym świecie oraz w przyszłości, której nie sposób przewidzieć. problem w tym, że polskie szkoły ich nie uczą.

-Według danych Światowego Forum Ekonomicznego do 2027 roku powstanie około 69 mln nowych, ale jednocześnie zniknie 83 mln obecnych stanowisk pracy.
-Wyzwaniem edukacji jest wyposażenie młodego pokolenia w narzędzia i umiejętności, których będzie potrzebować w przyszłości, bez względu na to, jak będzie wyglądał rynek pracy.
-Pomóc może Edukacja 4.0, czyli podejście do nauki, które wpisuje się w czwartą rewolucję przemysłową i dąży do zmiany edukacji przy użyciu zaawansowanych technologii i automatyzacji. Zakłada, że nauka będzie oparta o praktyczne doświadczenia i kompetencje.

Według danych Światowego Forum Ekonomicznego 65 proc. obecnych 5-6 latków będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Przewiduje się, że już do 2027 r. zmieni się prawie jedna czwarta (23 proc.) miejsc pracy: powstanie około 69 mln nowych, ale jednocześnie zniknie 83 mln obecnych stanowisk.

W świetle tych danych, naturalnym wydaje się wniosek, że uczenie się schematów nie ma już dłużej sensu. Obecnie istotne jest stawianie na zdobywanie umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie radzić sobie z niewiadomymi, szybciej adaptować się do zmian i, co najważniejsze, rozumieć te zmiany.

Źródło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/edukacja/65-proc-z-nich-bedzie-pracowac-w-zawodach-ktore-nie-istnieja,101031.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *