8 przywilejów nauczycielskich – z czego nie chcą zrezygnować pedagodzy

Przywileje nauczycieli zawarte w Karcie nauczyciela są krytykowane od dawna. Nazywane kuriozalnymi i nieprzystającymi do systemu dzisiejszego szkolnictwa (Karta została przyjęta w 1982 roku i była tyle razy nowelizowana, że jej przepisy trudno jest dziś stosować), od dawna powinny zostać zlikwidowane, co próbują zrobić kolejni ministrowie edukacji - do tej pory nieskutecznie.

Pomimo bowiem, że minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska opowiedziała się za wersją najbardziej radykalną, czyli likwidacją Karty w ogóle, to główne założenia, bardzo korzystne dla pedagogów, nadal obowiązują. Oto krótkich ich przegląd.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/848653,duze-zdjecie,1,karta-nauczyciela-urlopy-emerytury-przywileje.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *