Aktywna Tablica: szkoły mają czas do połowy kwietnia

Do 15 kwietnia br. będą przyjmowane wnioski zgłoszeniowe do udziału w programie „Aktywna Tablica” rozpisanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2017-2019.

Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz poprawa kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Program przewidziany jest dla szkół podstawowych, które mogą zakupić nowoczesny sprzęt dydaktyczny z dofinansowaniem sięgającym 80 proc. W pomoc przy składaniu wniosków angażuje się zarówno MEN, jak również producenci urządzeń wykorzystywanych przy nauczaniu.

cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/aktywna-tablica-szkoly-maja-czas-do-polowy-kwietnia,120593.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *