Limit uczniów w oddziałach integracyjnych zostanie poluzowany?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodziło się, by w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dopuścić możliwość tworzenia większych oddziałów integracyjnych. Taką decyzję będzie mógł podjąć dyrektor placówki, ale tylko za zgodą rodziców.

Żródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/limit-uczniow-w-oddzialach-integracyjnych-zostanie-poluzowany,120645.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *