Apel do MEN: więcej czasu ws. ochrony przeciwpożarowej w oddziałach przedszkolnych w szkołach

Czas na dostosowanie lokali z oddziałami przedszkolnymi do wymagań ochrony przeciwpożarowej powinien zostać wydłużony – uważa Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Apeluje w tej sprawie do MEN.

Jak przypomina samorządowiec, czas na dostosowanie się do wymagań został wyznaczony na 31 sierpnia 2022 r. (art. 304 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). 

„Dostosowanie się do powyższych wymagań pociąga za sobą konieczność poniesienia znacznych kosztów. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju, która spowodowała znaczne ograniczenia w budżetach samorządów lokalnych, liczymy na możliwość wydłużenia okresu dostosowawczego, dzięki czemu będzie można zrealizować zadanie bez obaw o równowagę finansową wielu JST” – zauważa Jacek Gursz w piśmie do MEN.

Źrodło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/apel-do-men-wiecej-czasu-ws-ochrony-przeciwpozarowej-w-oddzialach

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *