edurada.pl

Uczniowie przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym mogą korzystać z dodatkowych zajęć. Na jakich zasadach i w jakim wymiarze, tłumaczy nasz ekspert – Ewa...
W tym roku po raz pierwszy doświadczymy egzaminu ósmoklasisty, którego nie sposób porównywać ani do tego, który był na zakończenie szóstych klas, ani do obecnego, na zakończenie gimnazjum....
W tym roku po raz pierwszy doświadczymy egzaminu ósmoklasisty, którego nie sposób porównywać ani do tego, który był na zakończenie szóstych klas, ani do obecnego, na zakończenie gimnazjum....
Na współczesnej placówce oświatowej spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka....
W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Innowacje czy projekty były w szkołach od zawsze – ale nigdy jako działania obowiązkowe....
Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie uczniom w pracy nad projektem, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemu oraz w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej....
Metoda projektu pomaga rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych....
Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to również pewne symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane przez kolejne roczniki. To właśnie one tworzą ceremoniał szkolny....
Już za kilka dni nasi uczniowie staną przed egzaminem gimnazjalnym. Zadaniem dyrektora i przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących jest zadbać o jego stronę organizacyjną....
Kolejna odsłona cyklu dotyczącego dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole masowej. Dziś o codziennej pracy z dzieckiem odmiennym kulturowo: jak zapewnić mu sukces edukacyjny?...
Shopping Basket