Jak pracować z uczniem cudzoziemskim?

Kolejna odsłona cyklu dotyczącego dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole masowej. Dziś o codziennej pracy z dzieckiem odmiennym kulturowo: jak zapewnić mu sukces edukacyjny?

Praca z dzieckiem cudzoziemskim nie jest łatwa. Każdy, kto choć raz prowadził lekcję, w której uczestniczyły dzieci nie znające języka polskiego lub słabo się w nim komunikujące wie, że jest to nie lada wyzwanie. Można oczywiście samemu wypracować różne drogi postępowania, ale warto też skorzystać z doświadczeń innych. Warto polecić publikację „Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli”. Jest to zbiór refleksji, porad, wskazówek i wielu podpowiedzi opracowanych przez pedagogów mających własne doświadczenie. „Rekomendacje…” powstały w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI). Celem tego projektu było wsparcie zarówno szkół, jak i dzieci, w trudnym zadaniu, jakim jest nauka w obcym kraju i w obcym języku.

O czym należy pamiętać, czym się kierować? To pytania, na które odpowiemy, rekomendując jednocześnie dobre praktyki.

Pierwszą sprawą, o której musimy jako nauczyciele pamiętać, to określenie różnic programowych i próba ich wyrównania. Nie zawsze jest to możliwe, na to potrzeba dużo więcej czasu, ale zawsze ważne jest odpowiednie postępowanie. Trzeba zacząć od przeprowadzenia dobrej, wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności, a potem w formie zajęć wyrównawczych z konkretnych przedmiotów – a będzie to niezbędne –  możemy spróbować choć w części te różnice zniwelować.

O czym musimy pamiętać rozpoczynając pracę z dzieckiem cudzoziemskim?

– Z pewnością musimy zadbać o ścisłą współpracę zespołu nauczycieli (wychowawcy, nauczycieli przedmiotów i nauczyciela języka polskiego jako obcego) pracujących z uczniem cudzoziemskim.

– Trzeba ustalić z każdego przedmiotu zakres wymagań, dostosowanych do stopnia

znajomości języka polskiego.

– Pamiętajmy, żeby zastosować oddzielne kryteria ocen pracy ucznia cudzoziemskiego.

– Traktujmy takiego ucznia jak pełnoprawnego uczestnika zajęć.

– Włączajmy do pracy w grupie i dostosowujmy  instrukcję do jego językowych umiejętności.

– Umożliwiajmy mu wykazania się wiedzą i umiejętnościami z danego tematu, poprzez dostosowanie metod pracy do jego możliwości językowych, np. zapis graficzny, wykonywanie doświadczeń.

– Konsekwentnie stosujmy teksty preparowane na wszystkich przedmiotach, przygotowujmy na podstawie materiałów programowych krótkie, proste streszczenia, np. tekstów z podręczników z rożnych przedmiotów, streszczenia lektur, zawsze dostosowane do jego poziomu znajomości języka polskiego.

– Udzielajmy uczniowi cudzoziemskiemu  informacji zwrotnej podczas lekcji ( może to być pochwała za każdy, nawet drobny sukces).

– Zawsze dostosowujmy  pracę domową do jego umiejętności i możliwości.

– Uczeń migrancki powinien mieć zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji,

np. w tłumaczeniu poleceń, wyjaśnieniu, co trzeba zrobić. Często problemem

jest właśnie zrozumienie polecenia, a nie brak wiedzy, czy umiejętności. Dużą rolę

w tej kwestii może odegrać opiekun świetlicy lub ktoś go wspomagający, np. inny nauczyciel, a nawet kolega.

– Jeżeli to jest możliwe to spróbujmy postarać się, aby uczeń miał dostęp do materiałów w języku rodzimym lub zrozumiałym dla siebie, co będzie bardzo pomocne szczególnie na początku edukacji. W tej sprawie możemy konsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak ambasady, uczelnie, szkoły międzynarodowe, fundacje.

– Ważne jest, żebyśmy stworzyli warunki do nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego w formie np. zajęć dodatkowych, prowadzonych przez przeszkolonego do tego

zadania nauczyciela.

– Stale monitorujmy i badajmy przyczyny niepowodzeń szkolnych, jeżeli takie przyjdą, sprawdzając np. czy bariera językowa nie spowodowała utraty motywacji do nauki.

To tylko kilka propozycji, które pomogą nam lepiej zrozumieć dziecko i jego sytuację. Próbujmy do pracy włączyć  innych nauczycieli, kolegów i wreszcie  rodziców – jeżeli są oczywiście na to gotowi. Dzielmy się swoimi spostrzeżeniami, własnymi doświadczeniami, wspólnie wypracowujmy metody pracy a satysfakcja będzie murowana. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *