Awans nauczycieli w tekście jednolitym rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/awans-nauczycieli-w-tekscie-jednolitym-rozporzadzenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *