Awans zawodowy nauczycieli przegłosowany. Zmiany wejdą od września

Według projektowanych zmian okres przygotowania do zawodu ma trwać 3 lata i 9 miesięcy

Posłom opozycji parlamentarnej nie udało się odrzucić projektu zmian w awansie zawodowym w całości ani w części. Nie udało się też doprowadzić do wysłuchania publicznego. Projekt nowelizacji Karty nauczyciela został przyjęty z minimalnymi poprawkami, ale nie z tymi, o które tak opozycji chodziło. Wkrótce głosowanie w Sejmie, a potem zapewne realizacja w szkolnej praktyce.

 

  • Komisja edukacji, nauki i młodzieży przyjęła podczas pierwszego czytania projekt nowelizacji Karty nauczyciela.
  • Nowelizacja dotyczy zmian w systemie awansu zawodowego, ale zahacza również o wynagrodzenia nauczycieli oraz wprowadza obowiązkową godzinę pracy w szkole.
  • Zmiany wejdą już od 1 września 2022 r., ale resort edukacji uspokaja – dla osób, które rozpoczęły awans będzie okres przejściowy.
  • Punkt po punkcie posłowie partii rządzącej odrzucali poprawki zgłaszane do projektu nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, której głównym zadaniem jest zmiana systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Projekt nienowy i – można powiedzieć – niezaskakujący. Jego główne założenia, aczkolwiek w dużo bardziej rozszerzonym kształcie, zostały przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzone na obrady zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty rok temu.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/awans-zawodowy-nauczycieli-przeglosowany-zmiany-wejda-od-wrzesnia,385632.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *