Awans zawodowy także dla nauczycieli szkół za granicą

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. To odpowiedź na postulaty środowisk oświatowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą. - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nauczyciele, którzy złożą wnioski do 31 lipca, będą mogli rozpocząć staż w tym samym roku kalendarzowym.

Wnioskujący o nadanie stopnia awansu zawodowego dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, znaczącego dorobku zawodowego oraz okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-awans-zawodowy-takze-dla-nauczycieli-szkol-za-granica,245407.html

link do storny z tescią rozporządznia: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/awans-zawodowy-nauczycieli-szkol-za-granica

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *