Będą dodatkowe środki na programy i projekty oświatowe

Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła w pierwszym czytaniu projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Pozwoli on ministrowi edukacji na prowadzenie programów i przedsięwzięć mających na celu realizację polityki oświatowej państwa.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu rozszerzającego kompetencje ministra odpowiedzialnego za sprawy oświaty wzbudziło wiele kontrowersji, ale się odbyło.

Pula środków na nowe programy dla dzieci i młodzieży zostanie określona w przyszłorocznym budżecie, Chociaż istnieje szansa na wcześniejsze finansowanie z rezerwy ministerstwa.

Realizacja programów ogłaszanych przez ministra właściwego dla edukacji nie uszczupli subwencji oświatowej.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/beda-dodatkowe-srodki-na-programy-i-projekty-oswiatowe,282995.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *