Bez tych dokumentów ZUS wstrzyma świadczenia. Zostało już mało czasu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniana, że we wrześniu czeka na zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Ten dokument muszą dostarczyć uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną. Bez niego wypłata świadczenia może zostać wstrzymana.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *