Bezpieczeństwo –niezbędny element edukacji

Dziś pierwsza część artykułu inaugurującego cykl dotyczący szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkole. Zachęcamy do lektury, komentowania i proponowania tematów kolejnych artykułów w tym cyklu!

Szkoła staje dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, jakim jest przygotowanie dzieci                        i młodzieży do funkcjonowania w dorosłym życiu. W dobie społeczeństwa informacyjnego, ogromnej  ilości informacji i środków przekazu, zawrotnego tempa przemian, nowinek technicznych, zadaniem szkoły jest przedstawienie uczniom uporządkowanego świata, które niwelowałoby poczucie chaosu i zagubienia. Szkoła powinna dać podstawy do odpowiedniego pełnienia ról , aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym, ale też wskazać konieczność uczenia się przez całe życie.

Przygotowując placówki do  nowego roku szkolnego zwracamy baczną uwagę głównie na bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy: obniżenie poziomu hałasu, dostosowanie ławek  szkolnych do wzrostu uczniów, wyposażenie w osłony grzejników, etc. Wszystko to niewątpliwie ma wpływ na zdrowie fizyczne, naukę i  bezpieczeństwo.

Na obraz bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia szkoły składa się  wiele obszarów, na które mamy zróżnicowany wpływ.  W  czasach narastających zagrożeń zewnętrznych, rozluźniania się więzi rodzinnych, społecznych, wyzwaniem staje się zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego z postaw  i zachowań uczniów. Odpowiednie zachowania eliminują  większość niebezpieczeństw . Brak akceptacji                 i tolerancji dla niewłaściwych, agresywnych postaw powinien  być udziałem  całej szkolnej społeczności. Trzeba mieć na szczególnej uwadze fakt, że przezywanie, wyszydzanie, ośmieszanie koleżanek, kolegów  zarówno podczas pobytu w szkole jak i  w mediach społecznościowych jest teraz  powszechnym zjawiskiem . Uczeń, który staje się „ofiarą” takich ataków ze strony rówieśników,  nie może czuć się w szkole pewnie, bezpiecznie. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni stają przed trudnym zadaniem. Wiemy już, że naszych profilaktycznych działań nie możemy ograniczać do kręgu uczniów, ale koniecznie należy je rozszerzyć na całą społeczność szkolną – nauczycieli, pracowników, rodziców.

Warto więc zadbać o klimat społeczny, relacje interpersonalne, postawy uczniów wobec szkoły, kompetencje zawodowe nauczycieli. Bardzo ważne staje się uczenie poszanowania drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego, koloru skóry czy wyznania. Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka to szansa na to, by w szkole czuć się bezpiecznie. Ta kwestia staje się szczególnie ważna również w chwili, kiedy jesteśmy świadkami masowego napływu ludności z innych kultur. Musimy przygotować naszych uczniów na życie w Europie „multikulturowej”, w otoczeniu  zróżnicowanej kultury, wyznań i obyczajowości .        

Ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa mają określone normy i zasady regulujące stosunki społeczne w szkole oraz sposób funkcjonowania uczniów. Nie bez znaczenia jest prawo szkolne, organizacja pracy , nadzór pedagogiczny.

Wybór wartości i  norm , w oparciu o które szkoła chce działać , jest zadaniem nadrzędnym w stosunku do innych. Normy i zasady  stają się tłem dla działań edukacyjnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *