Bon na laptop dla nauczyciela. Opublikowano wskazówki dla dyrektorów szkół

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało zasady przyznawania nauczycielom bonów na laptop. Resort wyjaśnia także, w jaki sposób dyrektorzy placówek mogą korzystać z listy pracowników danej szkoły dostępnej w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
  • Resort cyfryzacji szczegółowo jeszcze raz określił grupy nauczycieli, którym przysługuje bon na laptop.
  • Ministerstwo wymienia też, kto nie jest uprawniony do otrzymania takiego wsparcia.
  • Przy kwalifikowaniu nauczycieli do ubiegania się o bon na zakup laptopów przydatna może być lista pracowników danej szkoły, dostępna w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
  • MC zaznacza jednak, że ta lista jest tylko narzędziem pomocniczym, które może zawierać niepełne dane, tj. może nie być na niej nauczyciela, który jest uprawniony do otrzymania wsparcia.
  • – Dyrektorzy szkół mogą zarówno dopisać do listy uprawnionych nauczycieli jak i skreślić osoby, którym bon nie przysługuje, mając na uwadze aktualne dane jakie posiadają o swoich pracownikach – podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Lista pomocnicza z zestawieniem nauczycieli wygenerowana z SIO

Resort cyfryzacji podał jeszcze raz szczegółowe warunki ubiegania się nauczycieli o bon na zakup laptopów. Przy kwalifikowaniu nauczycieli do ubiegania się o bon na zakup laptopów przydatna może być lista pracowników danej szkoły, dostępna w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).

Źródło i dalsza część testu: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/bon-na-laptop-dla-nauczyciela-opublikowano-wskazowki-dla-dyrektorow-szkol,498100.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *