Kwalifikacje wymagane od nauczycieli specjalistów od 3 października 2023 r.

Od 3 października 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Nowe rozporządzenie wchodzi bowiem w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw miało miejsce 2 października 2023 r. Potrzeba wydania nowego aktu prawnego wynikała z konieczności dostosowania przepisów do nowego standardu kształcenia nauczycieli.

Co jednak ważne – nowe wymagania nie oznaczają utraty kwalifikacji obecnych nauczycieli. Sprawdź szczegóły i poznaj kwalifikacje wymagane od specjalistów od 3 października 2023 r. W artykule omówiono kwalifikacje wymagane od: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy i doradcy zawodowego.

Nowy i stary standard kształcenia – wyjaśnienie pojęć

Nowe rozporządzenie MEiN z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2102) wprowadza swoisty podział na studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia nauczycieli i studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 3 sierpnia 2019 r. które potocznie nazywane są obecnie studiami prowadzonymi zgodnie ze starymi standardami. Przez:

  • nowy standard – należy rozumieć standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • przepisy obowiązujące przed dniem 3 sierpnia 2019 r. – należy przez to rozumieć:
    • rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131),
    • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2110) oraz
    • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1655).

Dalsza cześć artykułu i źródło: https://epedagogika.pl/praca-nauczycieli-specjalistow/kwalifikacje-wymagane-od-nauczycieli-specjalistow-od-3-pazdziernika-2023-r.-7329.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *