Budowanie pozycji dyrektora i szkoły

Jednym z najważniejszych elementów, które decydują o dobrej pracy szkoły jest autorytet dyrektora. Dyrektor jest osobą decydującą o rozwoju placówki oświatowej.

Jest on osobą decyzyjną we wszystkich kwestiach organizacyjnych, finansowych oraz rozwojowych szkoły.

            Budowanie pozycji dyrektora to przede wszystkim dobra współpraca wewnątrz szkoły oraz na zewnątrz oparta na zaufaniu i bezpieczeństwie. Dobry dyrektor to osoba inteligentna, odpowiedzialna, empatyczna, zorganizowana, umiejąca współpracować z wszystkimi pracownikami. Pozycję dyrektora w szkole budują estetyczny wygląd, miła aparycja, dystans do siebie i innych oraz sprawiedliwe traktowanie ludzi oraz uczniów.

Czynniki, które warunkują o dynamicznym rozwoju placówki, to ludzie, ich indywidualne zdolności, umiejętności, wiedza, doświadczenie, inteligencja, postawa, charakter oraz zdolności do uczenia się, co określać możemy jako talent.

Można również stwierdzić, że duże znaczenie ma nie tylko wiedza, ale zorientowanie na działanie, komunikacja, kreatywność, umiejętność krytycznej oceny, przewodzenie oraz praca zespołowa.

Podstawę działania dyrektora powinno stanowić przekonanie, że podstawą osiągania celów organizacyjnych jest zatrudnianie pracowników utalentowanych, dynamicznych i skutecznych. Ważne jest długofalowe motywowanie pracowników, by nauczyciele pracujący w szkole, kontrolowali własny rozwój, aktywnie kształtowali własną karierę zawodową.

Dyrektor dążąc do osiągnięcia tożsamości idealnej ze szkołą, komunikuje się z osobami i podmiotami z wewnątrz oraz z zewnątrz. Kreuje on w ten sposób własną tożsamość przekazywaną, która stanowi podstawę postrzegania dyrektora przez wszystkie osoby i podmioty związane z działalnością szkoły.

Efektem komunikowania tożsamości i jej postrzegania, jest wizerunek dyrektora, który wraz z upływem czasu jest utrwalany i przyjmuje formę reputacji. Reputacja szkoły buduje się nieustannie i cechuje ją większa stabilność niż wizerunek szkoły. Jest ona efektem ewaluacji, która w rezultacie sprawia, że szkolę ocenia się jako „dobrą” lub „złą”.

Tożsamość szkoły, jej wizerunek oraz reputacja są ze sobą trwale związane. W tym wszystkim, zwraca się szczególną uwagę na zaufanie, jakim jest obdarzony dyrektor oraz szkoła, jak również poparcie dla zarządzania szkołą,  co wpływa na silną pozycję placówki w środowisku lokalnym.

Najsilniejszy wpływ na zaangażowanie pracowników mają: możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy, wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, informacja dotycząca pracy oraz przyszłości placówki. Ważne jest również wywiązywanie się dyrektora ze składanych obietnic oraz otwarta i szczera komunikacja.

Zapewnienie nauczycielom ciągłej satysfakcji z pracy, prowadzi do zaangażowania w zapewnianiu satysfakcji uczniom.  

Największe efekty w rozwoju placówki dają umiejętność zarządzania kulturą, umiejętność szybkiego wprowadzania zmian i  podejmowania decyzji oraz utrzymywanie stałej łączności z bieżącymi potrzebami uczniów.

LITERATURA:

Wojtaszczyk Katarzyna, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy uwarunkowania, procesy, pomiar; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Ewa Słomkowska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *