Byle do świąt

Statystycznie najwięcej zachowań agresywnych, wynikających z naszego przemęczenia ma miejsce w grudniu, dlatego też zasadne wydaje się mówienie o zachowaniach agresywnych właśnie późną jesienią i zimą, kiedy wszyscy jesteśmy wyraźnie zmęczeni, a nierzadko i poirytowani.

To właśnie od tematu – profilaktyka agresji zaczynamy nowe wydanie Edurady.

            We wtorek prezentujemy tekst Wojciecha Turewicza o roli wytrwałości, wysiłku oraz konsekwencji w osiąganiu osobistych celów. Jaki jest przepis na nas życiowy sukces? O tym we wtorek.

            Środowe pytanie zainteresuje zapewne wszystkich tych nauczycieli, którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia. Nasz znakomity ekspert Maciej Biernacki powie, czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia wolno czerpać dochody z innych źródeł, np. wynajmu mieszkań.

            Czwartek rezerwujemy na esej Jolanty Lamm, która po powrocie ze Szwajcarii próbuje na nowo odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Jakie są doświadczania autorki? Powrót z imigracji oznacza zderzenie się z twardą rzeczywistością czy może miękkie lądowanie?

            Tydzień zamykamy tekstem Iwony Golik, która radzi rodzicom, jak rozwijać umiejętności czytelnicze dziecka już w przedszkolu. Artykuł warty lektury i polecania innym. Poniżej prezentujemy sylwetkę autorki:

Iwona Golik-Żołynia – logopeda dyplomowany, germanista. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni PrimoPsyche zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i osób dorosłych. Pracuje z zastosowaniem min. metody krakowskiej. Prowadzi naukę wczesnego czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną z dziećmi od 2 roku życia. Do jej głównych obszarów działań należą: terapia wad wymowy u dzieci i dorosłych, profilaktyka logopedyczna, stymulacja logopedyczna i wczesna interwencja terapeutyczna  dzieci z problemami w rozwoju mowy, terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapia dzieci zagrożonych dysleksją oraz terapia osób z afazją.

Pożytecznej lektury!

Piotr Ślusarczyk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *