Cała władza w ręce szkolnych rad

Zgodnie z przepisami rada rodziców ma prawo opiniować wybór programów nauczania i podręczników, plan finansowy szkoły, wnioskować o ocenę nauczyciela, a także brać udział w powoływaniu dyrektora.

Choć prawo przewiduje ścisłą współpracę rodziców z placówkami oświatowymi, to często zapisy te pozostają wyłącznie na papierze. Bo dyrektorzy nie bardzo chcą, aby ktoś wtrącał się w ich pracę i patrzył im na ręce.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/923490,rada-rodzicow-uprawnienia-ustawa.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *