edurada.pl

Niniejszy raport został opracowany pod kierunkiem Ewy Bochenek przez zespół ekspertów Niepublicznej Placówki Doskonalenia PrimoPsyche, funkcjonującej w ramach Grupy Eko-Tur, w skład której wchodzą min: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PrimoPsyche oraz Instytut Kształcenia Eko-Tur. Przy...
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD ang. autism spectrum disorders) należą do najczęstszych problemów rozwojowych. Stawia to szczególne wyzwania przed nauczycielami, rodzinami, którzy muszą jak najszybciej wypracować efektywne metody edukacji, terapii....
Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Stąd w ramach tych zajęć nauczyciel – specjalista nie...
Często do naszej Reakcji napływają pytania odnośnie tego, jak ocenić, czy stosowane w szkole zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynoszą efekty. Dzisiaj zatem prezentujemy schemat, jak można to zrobić....
W naszym dzisiejszym artykule Anna Kozimor-Cyganik podpowiada, jak przygotować się do pracy z uczniem z Zespołem Aspergera....
Czym jest rewalidacja? Jak należy właściwie organizować zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole? O tym pisze dzisiaj nasza ekspertka – Krystyna Budzianowska....
Do naszej Redakcji wpłynęła prośba o przypomnienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Specjalnie dla Naszych Czytelników przypomina o nich Bożena Brzozowska...
Szanowni Dyrektorzy! Przypominamy, że właśnie dzisiaj mija termin przekazania do organów prowadzących planów określających przydział dodatkowych zajęć specjalistycznych. Jak to zrobić? Co powinien zawierać taki plan? O kiedy mają być zaplanowane zajęcia?...
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, znany pod nazwą ADHD jest jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeń wieku rozwojowego, występuje na całym świecie, niezależnie od kultury społeczeństwa, czy poziomu jego rozwoju...
Często pytacie nas, jak szkoła powinna się zachować w sytuacji podejrzenia lub odkrycia faktu, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie. Proponujemy opracowanie szczegółowych procedur bezpieczeństwa, z których jasno powinno wynikać, jakie...
Shopping Basket