CATERING W SZKOLE. RIO WYJAŚNIA

Organizowanie wyżywienia uczniów w szkole podstawowej w formie cateringu rodzi obowiązek po stronie organu prowadzącego do pokrycia wszystkich wydatków z tym związanych, m.in. kosztów, dotyczących dowozu posiłków do tej placówki – tak wynika z niedawnych wyjaśnień RIO w Lublinie udzielonych wójtowi gminy.

Izba wskazała, że na podstawie art. 106a ust. 1 Prawa oświatowego (przepis dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw), szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Stosownie do art. 106a ust. 2 ww. Prawa oświatowego korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. 

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/66511-catering-w-szkole-rio-wyjasnia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *