SPRAWOZDANIE ZE ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/66691-sprawozdanie-ze-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-projekt-rozporzadzenia 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *