CHARAKTER UCHWAŁY O LIKWIDACJI SZKOŁY

NSA - W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że podjęta na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe uchwała o likwidacji szkoły nie jest aktem prawa miejscowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 lipca 2023 r. sygn. III OSK 1399/22 zwrócił uwagę, że uchwała o likwidacji szkoły sformułowana w sposób konkretny zarówno pod względem podmiotowym – jego adresatami są rodzice oraz dzieci likwidowanej szkoły… czytaj dalej u źródła: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/69737-charakter-uchwaly-o-likwidacji-szkoly

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *