Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym. Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środę, że prezydent podpisał nowelizację ustawy Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która ma m.in. dać prawo do świadczenia kompensacyjnego także nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli.
  • Przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.
  • Teraz prawo do świadczenia kompensacyjnego otrzymają także nauczyciele zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Źródło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zmiany-w-swiadczeniu-kompensacyjnym-nowelizacja-karty-nauczyciela-podpisana,99513.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *