Co z jakością edukacji w Polsce? Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił w czwartek 13 grudnia 2012 r. najnowszy Raport o stanie edukacji 2011. „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian” to dokument zawierający całościowy obraz edukacji uaktualniony o dane za 2011 r

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił w czwartek 13 grudnia 2012 r. najnowszy Raport o stanie edukacji 2011. „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian” to dokument zawierający całościowy obraz edukacji uaktualniony o dane za 2011 r., a także systematyczny przegląd zmian prawnych dotyczących edukacji dokonanych w 2011 roku. Raport zawiera również dwa opracowania monograficzne, dotyczące szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego.

Na konferencję zaproszona została EDURADA. Spotkanie dla prasy i ekspertów prowadził dyrektor Instytutu badań Edukacyjnych prof. Michał Federowicz. Poza zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w nim współautorzy raportu: dr Sławomir Sławiński i dr Dominika Walczak.

Jak zapowiedział prof. Federowicz przygotowany dokument jest kontynuacją raportu z ubiegłego roku, uzupełniony o takie obszary, jak opis wszystkich zmian prawnych wprowadzonych w ciągu minionego roku, a także o informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia wyższego.

A oto najważniejsze wnioski i tendencje zawarte w raporcie (w telegraficznym skrócie):

– Na przestrzeni lat w Polsce zwiększa się systematycznie liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli. Pod tym względem doganiamy powoli Unię Europejską.

– Mamy coraz mniej uczniów w gimnazjum. Autorzy raportu sugerują, że związane to może być z migracją zarobkową Polaków, aczkolwiek problem ten wymaga dokładnego zbadania.

– Następuje koniec liceów profilowanych oraz szkół zawodowych i techników dla dorosłych.

– Zaczynają obowiązywać nowe ramy kwalifikacji. W ten sposób będzie można szybciej reagować na zmiany na rynku pracy. Także uczelnie wyższe będą mogły mieć więcej swobody w przygotowywaniu programów kształcenia.

– Dorośli w Polsce rzadko się dokształcają! Liderem w tym obszarze w Europie jest Dania (35% dorosłych podnosi swoje kwalifikacje) oraz Finlandia (24%). W Polsce tylko niespełna 5% dorosłych się dokształca.

– Licencjat jest wciąż wstępem do studiów magisterskich. Jak się okazuje, dla pracodawców stopień licencjata wciąż nie stanowi wystarczającego potwierdzenia kwalifikacji.

Szczegółowy Raport można będzie wkrótce znaleźć na stronie www.ibe.edu.pl

Zapraszam do lektury

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *