Co z wynagrodzeniami nauczycieli od września 2022r.?

W czwartek 23 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela. Większość zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli ma wejść w życie już 1 września 2022 r. Dzisiaj piszemy o płacach nauczycieli od 1 września 2022.

W czwartek 23 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela.  Większość zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli ma wejść w życie już 1 września 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przewiduje w szczególności:

  • zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego,
  • rezygnację ze stażu na kolejny stopień awansu
  • wydłużenie pierwszego okresu zatrudnienia na czas określony do dwóch lat,
  • zmianę wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli,
  • wprowadzenie godziny dostępności w szkole.

Zmieniona ustawa będzie skutkowała koniecznością  wprowadzenia zmian w zapisach rozporządzenia MEiN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano już  projekt nowelizacji tego właśnie rozporządzenia. Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji projektu celem regulacji jest dostosowanie tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do nowej struktury awansu zawodowego oraz podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego. Tabela stanowiąca załącznik do rozporządzania uwzględnia już nową strukturę awansu zawodowego i w sposób szczególny traktuje nauczycieli rozpoczynających pracę, czyli będących nauczycielami początkującymi.

Zgodnie z nową tabelą nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym otrzymają w zależności od stopnia awansu zawodowego: początkujący 3424 zł, mianowany 3597 zł, dyplomowany – 4224 zł. Nauczyciele nieposiadający przygotowania pedagogicznego mają przewidziane nieco niższe stawki wynagrodzenia i tak: nauczyciel początkujący – 3329 zł, nauczyciel mianowany – 3400 zł, nauczyciel dyplomowany – 3678 zł.

 

W wyniku powyższych zmian, wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wyniesie dla:

 

1) dotychczasowych nauczycieli stażystów  – ok. 11% (wzrost o 345 zł);

2) dotychczasowych nauczycieli kontraktowych – ok. 8% (wzrost o 257 zł).

W związku z nową ścieżką awansu i likwidacją zarówno stopnia awansu nauczyciela stażysty jak i kontraktowego oraz zastąpienia tych stopni okresem tzw. przygotowania do zawodu   w rozporządzeniu przewidziano dodatek dla nauczyciela opiekującego się nauczycielem w okresie przygotowania do zawodu, zwanego mentorem.

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *