Emeryci3

Czy nauczyciel emeryt może korzystać z „wczasów pod gruszą”?

„Wczasy pod gruszą” to potocznie zwane świadczenie wypłacane w ramach działalności socjalnej, którego zadaniem jest wsparcie osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w organizacji wypoczynku we własnym zakresie. Ważne, aby tej formy świadczenia nie mylić ze świadczeniem urlopowym dla nauczycieli. Czy nauczyciel-emeryt może skorzystać z tej formy wsparcia finansowego?